TESIS KOLEKSI KELANTAN

Dublin Core

Title

TESIS KOLEKSI KELANTAN

Subject

Tesis Kelantan

Description

Kelantan merupakan negeri yang paling tua di Semenanjung Tanah Melayu. BumiKelantan telahpun berpenghuni sejak 10,000 tahun yang lalu.

Penemuan artifak-artifak ataubahan-bahan peninggalan sejarah di kawasan Hulu Kelantan menjadi bukti kepada hakikattersebut. Ibu negeri Kelantan ialah Bandar Kota Bharu yang terletak berhampiranengan SungaiKelantan. Kota Bharu mempunyai sejarah kewujudannya yang tersendiri yang penuh denganperistiwa pahit dan getir yang telah diharungi oleh tohoh-tokoh yang terlibat pada masa lampau.

Tesis koleksi kelantan ini mengandungi beberapa perihal sejarah dan asal usul sejarah Negeri Kelantan.

Items in the TESIS KOLEKSI KELANTAN Collection

Adat berkhatam dan berkhatan satu kajian kes si Pasir Putih Kelantan
Kelantan adalah sebuah negeri yang kaya dengan hasil seni dan budaya Melayu. Apabila disebut negeri Kelantan tergambarlah kesenian-kesenian Melayu tradisi seperti Makyong, dikir barat, selampit dan memora.

Lantaran itu kajian-kajian dimasa lalu…

Perkembangan sosial-, Kelantan. Satu kajian kes melalui Persatuan Kebajikan Darul'arif (PESAKA)
Masyarakat Melayu Patani dan bandar Kota Bharu adalah merupakan dua istilah yang mempunyai hubung kait yang sangat intim. Pengalaman sejarah telah membuktikan negeri Kelantan dan Terenganu pada zaman dahulu pernah terletak dibawah naungan negeri…

Modenisasi dan kaum tani: satu kajian kes di Pulau Chondong, Kelantan
Bab ini adalah pengantar kepada Bab-bab seterunya. Bab ini membentangkan bidang dan tujuan, persoalan tesis, penjelasan konsep-konsep yang digunakan,kajian lepas tentangnya, hipotesis, pendekatan, pilihan kawasan, kaedah dan penyampaian kajian.

Identiti Melayu Patani : Kajian tentang peranan institusi pondok di wilayah Pattani
Ini adalah satu kajian mengenai peranan pondok sebagai satu institusi agama yang mempertahankan identiti Melayu Patani dan cuba membuktikan bahawa institusi pondok adalah institusi utama yang berperanan dalam mempertahankan indentiti Melayu Patani.

Kelupaan di dalam seni persembahan Asia Tenggara: Sangyang dedari di Bali dan main puteri di Kelantan
Pengkajian adalah mengenai seni persembahan yang terkenal di Asia Tenggara. Bentuk seni persembahan yang ada adalah tidak hanya terikat dengan seni tari, muzik dan wayangnya sahaja, tetapi meliputi seni persembahan yang lebih luas lagi. Persembahan…

Satu kajian mengenai kegiatan ekonomi kaum wanita di negeri Kelantan. Mereka menjalankan aktiviti berniaga seperti menjual kain batik, makanan tradisional, perkakasa hiasan wanita, keropok, dan sebagainya. Pasar Siti Khadijah menjadi tumpuan rakyat…

Tesis ini membincangkan alat muzik tabuhan masyarakat Melau Kelantan dan Cam berdasarkan kepada pola rentak tabuhan. Kajian tesis ini dilakukan secara perbandingan kepada pola rentak tabuhan bagi kedua masyarakat itu.

Collection Tree