Browse Items (142 total)

142.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

141.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

140.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

139.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini mengandungi…

138.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

137.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

136.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

135.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

134.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…

133.JPG
Motif abstrak adalah corak batik  yang s tidak menggambarkan sebarang objek - objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca.  PENAFIAN Penafian Paparan seksyen ini…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2