Browse Items (6 total)

th.jpg
Permainan gasing adalah permaian yang popular di Semenanjung Malaysia. Ia bukan sahaja boleh dimainkan oleh kanak-kanak malahan orang dewasa juga gemar bermain gasing.Jenis gasing yang terdapat di Malaysia termasuk gasing jantung, gasing piring atau…

DSC_1943.JPG
Cara melilit gasing uri memerlukan tali serta memerlukan bantuan dari ahli pasukan

Gasing_Kelantan.jpg
Gasing leper Kelantan merupakan sejenis gasing yang sering dimainkan di Kelantan. Ia biasanya dimainkan menurut lama tempoh ia berputar.

Gasing leper kelantan merupakan sejenis gasing yang berbentuk rendah seperti piring dengan berat sekitar 8 kg.…

Gasing uri merupakan sejenis gasing yang popular di negeri Kelantan. Gasing uri mempunyai badan asas yang kecil sahaja dan dililiti dengan simpai. Gasing ini di simpai dengan menggunakan timah, besi, atau plumbum. Jika simpai diperbuat daripada…

g-piring.jpg
Gasing piring merupakan sejenis gasing yang bentuknya pipih dan melebar. Semakin pipih gasing itu, semakin lama ia berputar. Pada kebiasaannya ia mempunyai simpal logam, biasanya timah. Gasing piring ini banyak terdapat di Kelantan. Gasing ini…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2