Browse Items (14 total)

24_Pages_from_FLOOD_ANALYSIS_OF_SG._GALAS_AT_DABONG%2C_KELANTAN_BY_USING_THE_HEC-HMS_SOFTWARE.pdf
Extreme flood cause disasters such as loss of life, property and resources. In Malaysia, the occurrence of floods is due to a lot of factors. One of the major factors is because of the rapid development especially in floodplain area in Lembah Klang…

Ministry of Coordination of Public Corporations 38 39 40 41 42, 43 44, 45, 46 Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (government share 33-1/2%) National Savings Bank (previously Post Office Savings Bank established in 1948) Malaysian…

Tesis adalah mengenai pada zaman tersebut ramai orang Melayu meneroka tanah secara haram berikutan tiada tempat tinggal untuk dijadikan tempat berteduh. .

Penyelidikan mengenai perusahaan kain batik dan kain sarung di Pasar Besar Lama MPKB Kelantan .

Tesis ini membincangkan alat muzik tabuhan masyarakat Melau Kelantan dan Cam berdasarkan kepada pola rentak tabuhan. Kajian tesis ini dilakukan secara perbandingan kepada pola rentak tabuhan bagi kedua masyarakat itu.

Satu kajian mengenai kegiatan ekonomi kaum wanita di negeri Kelantan. Mereka menjalankan aktiviti berniaga seperti menjual kain batik, makanan tradisional, perkakasa hiasan wanita, keropok, dan sebagainya. Pasar Siti Khadijah menjadi tumpuan rakyat…

SKM_C654e15060111320.pdf
Pengkajian adalah mengenai seni persembahan yang terkenal di Asia Tenggara. Bentuk seni persembahan yang ada adalah tidak hanya terikat dengan seni tari, muzik dan wayangnya sahaja, tetapi meliputi seni persembahan yang lebih luas lagi. Persembahan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2