Browse Items (1 total)

Beca Roda Tiga merupakan sejenis pengangkutan awam yang digerakkan sepenuhnya dengan tenaga manusia, terdapat di Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan juga Melaka. Ia terdiri dari basikal yang dicamtumkan dengan tempat membawa penumpang berbumbung…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2