Browse Items (3 total)

keris.jpg
Kamus Dewan mendefinisikan keris sebagai senjata bermata dua yang tajam sama ada lurus atau berkelok-kelok bambang Harsrinuksmo dalam Ensiklopedia Keris menyatakan sesuatu senjata layak menjadi keris apabila.Matanya terbahagi kepada dua iaitu bilah…

kapak terbang.jpg
Kecil, ringan dan mudah dibawa. Ianya adalah satu senjata maut yang digunakan dalam seni mempertahankan diri selain daripada kerambit yang mempunyai ciri sama. ia adalah satu senjata yang unik dan lebih efektif dalam pertempuran tangan berbanding…

rentaka.jpg
Bedil meriam ialah sejenis senjata yang lebih besar daripada senapang. Larasnya panjang dan bulat. Perkataan meriam yang bererti sejenis senjata api diambil daripada bahasa inggeris iaitu Mary. Pada masa ini meriam-meriam tersebut terdapat di…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2