Browse Items (2 total)

kb.PNG

Peta_Kota_Bharu.jpg
Jajahan Kota Bharu merupakan salah satu daripada 10 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Ia disempadani oleh Jajahan Pasir Mas di sebelah barat, Jajahan Tumpat di utara, Jajahan Bachok di timur dan Jajahan Machang di selatan. Di bawah pentadbiran…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2