Browse Items (2 total)

DSC_6167.JPG
Para tukang atau pandai kayu lebih memilih kayu yang bersifat ringan seperti kayu sebaru, kayu nangka, kayu rambai dan kayu jering. Setelah memilih, berlaku proses melarik kayu dengan menggunakan mesin larik atau "candu". Kemudian Proses pemasangan…

DSC_6129.JPG
SEJARAH GASING URI Permainan gasing uri sememangnya telah terkenal di negeri Kelantan sejak dahulu lagi sehingga kini telah menimbulkan revolusi terbaru yang telah menjadikan gasing uri kepada gasing uri terbang. Namun begitu, sejarah tentang…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2