Browse Items (3 total)

c1.jpg
Congkak adalah satu permainan yang memerlukan pemain mengisi ‘buah’ ke dalam deretan lubang yang diperbuat pada sekeping papan yang dinamakan papan congkak. Tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecekapan pemain mendapatkan seberapa banyak…

c8.JPG
PERATURAN PERMAINAN:2.1 Dua (2) orang peserta berhadapan2.1.1 Dua (2) orang peserta berhadapan.2.1.2 Permainan dilaksanakan dalam tiga (3) papan.Kedua-dua peserta jalan/menapak serampakuntuk papan pertama, papan kedua dan jikaseri papan ketiga.…

Tags:

image.jpg
MARANG - Congkak memang diketahui ramai sebagai permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan ketika waktu lapang, namun kini semakin jarang kita melihat orang bermain congkak, apatah lagi yang bermain congkak atas tanah. Golongan muda bandar…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2