Browse Items (3654 total)

4 subunit of nicotinic acetylcholine receptor polymorphisms exhibit no association with smoking behavior among Malay Males in Kelantan, Malaysia.pdf
Smoking behavior is influenced by both genetic and environmental factors. Nicotine is the major addictive substance in cigarettes. Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are thought to play an important role in nicotine addiction of smokers. One…

Nama beliau ialah Zulkifli bin Mohd Zin. Nama samaran beliau ialah Dzulkifli Mohd Zin. Beliau dilahirkan di Kampung Keting, Gunong, Bachok, Kelantan pada 19 Mac 1961. Beliau menceburi bidang penulisan seperti puisi, cerpen dan rencana.

Capture.PNG
Nama beliau ialah Zulkeflee bin Yaacob. Beliau dilahirkan di Kuala Krai, Kelantan pada 7 April 1966. Bidang penulisan beliau ialah drama radio. Antara hasil karya beliau ialah Epilog Mimpi, Sketsa Sebuah Impian, Hati Seorang Adik, Keliru.

Nama beliau ialah Zubaidah binti Mohd. Daud. Beliau dilahirkan di Kota Bharu, Kelantan pada 12 Mac 1950. Bidang penulisan beliau ialah cerpen.

Pada artikel kali ini, kami ingin mendedahkan review dan panduan di pusat membeli-belah yang boleh dikatakan paling popular di Kelantan, tidak lain dan tidak bukan adalah di pusat bebas cukai Rantau Panjang. Review ini adalah berdasarkan…

Nama beliau ialah Zamri bin Md. Nor. Beliau dikenali dengan nama samaran Amryzam H.M. Beliau dilahirkan di Pasir Mas pada 20 November 1968. Bidang penulisan yang diceburi beliau ialah Sastera kreatif/karya islam/lirik lagu. Karya beliau tersiar dalam…

Dari zaman yang belum bernama lagi Kelantan telah wujud. Oleh pengkaji2 sejarah, Kelantan termasok salah satu tempat pusat penyebaran kebudayaan yang penting di-Semenanjong Tanah Melayu ini. Ini dapat di-boktikan oleh kedudokan-nya yang sangat…

SKM_C654e15092717121.jpg
Zaman Megalithic ia-lah suatu zaman di-mana wujud-nya bangunan2 daripada batu besar. Batu2 itu tidak di-kerjakan se-chara halus. Bangunan tersebut di-dirikan berupa tugu atau kuboran untok memperingati nenek-moyang atau peristiwa2 besar yang lain.…

Zaman Neolithic yang sudah berlalu itu ada-lah merupakan masa persiapan bagi Zaman Logam. Zaman ini di-pechahkan oleh pengkaji2 sejarah kapada tiga bahagian ia-itu: Zaman Tembaga, Zaman Perunggu dan Zaman Besi. Tetapi di-Asia Tenggara sa-chara…

SKM_C654e15092717110(1).jpg
Dalam Zaman Batu Pertangahan yang berlangsong kira2 8,000 hingga 7,000 tahun Sa-belum Masehi, di-sana telah di-dapati beberapa bokti yang menunjokkan telah hidup suatu kebudayaan bertempat di-Lembah Nenggiri; bokti-nya di-ketemukan di-Gua Cha dan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2