Browse Items (1 total)

20160613_101446.jpg
Permainan ini dijalankan secara berkumpulan iaitu para peserta dibahagikan kepada dua pasukan. Bilangan itu biasanya antara lima kesepuluh orang bagi tiap pasukan. Sebelum permainan itu dimulai lebih dahulu dipilih seorang pengadil yang biasanya…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2