Browse Items (1 total)

baktiar.pdf
Kisah peperangan yang berlaku di antara Raja Turkisna dari negeri Malikul ‘Adil (seorang raja yang adil dan bijaksana) dengan Raja Bermasam Aniaya dari negeri zaman Turan (seorang raja yang menyembah berhala dan zalim). Kekalahan di tangan Raja…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2