Browse Items (1 total)

20160613_101707.jpg
Permainan coh ini secara berpasukan. Sebelum bermain disiapkan dahulu gelanggang yang bergalang yang biasanya di tanah lapang seperti tapak tapak semaian benih padi. Pasukan yang bermain itu terdiri daripada dua pihak iaitu pasukan penyerang dan…

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2