Browse Items (5 total)

Oleh sebab al-Marhum Sultan Muhammad IV ada meninggalkan pesanan agar putera2 dan chuchunda baginda di-khitan (di-sunatkan); juga agar di-antara puteri2-nya segera di-persuamikan maka pada hb. Ogos 1921M. baginda telah melaksanakan pesanan itu…

Tengku Ismail ibni Al-Marhum Sultan Muhammad IV ada-lah di-puterakan pada 21hb. Julai 1880M. Sejak kechil lagi baginda telah menerima pendidekan kebangsawanan yang baik dan telah menerima pendidekan dan pelajaran Agama Islam daripada beberapa orang…

SKM_C654e15092813401.jpg
Sa-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian; sedang kematian itu kerap di-dahului oleh sebab2-nya. Demikian-lah pada malam Selasa 7hb. Disember 1920M. baginda jatoh gering dan pada malam Khamis 23hb. Disember tahun itu baginda pun mangkat-lah.…

Sa-sudah sahaja baginda Sultan mangkat, Phya Sukum pun segera bertindak mengakui Tuan Long Senik, putera Al-Marhum Sultan Muhammad III sa-bagai Raja Kelantan yang baru bergelar “Phya Pipit Pakdi”. Sa-belum itu baginda bergelar “Tengku Seri…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2