Browse Items (1 total)

20160613_130017.jpg
Permainan tangkap buaya terdiri daripada anak-anakyang berumur tujuh hingga dua belas tahun sama ada laki-laki atau perempuan. Sebelum dimulakan, para pemain diundi, biasanya dengan mencabut jarum (lidi) yang akan dilakukan oleh setiap seorang…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2