Faktor-faktor yang mendorong usahawaan wanita Kelantan menceburi bidang perniagaan di Pasar Siti Khadijah Kelantan

Dublin Core

Title

Faktor-faktor yang mendorong usahawaan wanita Kelantan menceburi bidang perniagaan di Pasar Siti Khadijah Kelantan

Subject

Entrepreneurs

Description

Penglibatan kaum wanita dalam bidang perniagaan bermula sejak abad ke - 19 lagi terutamanya di Kelantan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktorfaktor yang mendorong usahawan wanita menceburi bidang perniagaan di Pasar Siti Khadijah, Kota Bharu, Kelantan. Objektif kajian ini adalah mencakupi empat persoalan kajian iaitu cabaran dalam perniagaan, keluarga, minat dan kemahiran yang dimiliki yang boleh menjadi pendorong usahawan wanita menceburi bidang perniagaan. Seramai 30 orang peniaga yang menjalankan perniagaan di Pasar Siti Khadijah dipilih sebagai responden kajian. Satu set soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian dan data telah diproses dengan menggunakan perisian komputer SPSS ver. 10. Data dipersembahkan dalam bentuk. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa usahawan wanita menceburi bidang perniagaan adalah disebabkan oleh dorongan keluarga di samping memiliki kemahiran–kemahiran yang boleh mendorong mereka menceburi bidang perniagaan. Dengan ini diharap lebih ramai lagi usahawan wanita akan menceburi bidang perniagaan dan dapat memberikan manafaat kepada mana-mana pihak yang berkepentingan.

Creator

Zamzuraidah Bt Ismail

Source

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ZAMZURAIDAHBP010150D2004TTP.pdf

Date

Februari 2004

Contributor

Universiti Malaysia Kelantan

Language

Bahasa Melayu

Files

ZAMZURAIDAHBP010150D2004TTP.pdf

Citation

Zamzuraidah Bt Ismail, “Faktor-faktor yang mendorong usahawaan wanita Kelantan menceburi bidang perniagaan di Pasar Siti Khadijah Kelantan,” Digital Kelantan Collection, accessed May 29, 2023, http://digitalkelantancollection.umk.edu.my/koleksikelantan/items/show/1458.